Home Arhiva konferencija Globalni investicioni trendovi i cene gasa u Srbiji

Globalni investicioni trendovi i cene gasa u Srbiji

Globalni investicioni trendovi i cene gasa u Srbiji

Datum održavanja:
04. 09. 2013.
Lokacija:
Milentija Popovica 5, Hyatt Regency Hotel, Lower Lobby, 11070 Novi Beograd

Učesnici

Prezentacije učesnika:

Akreditacija učesnika: Akreditacija učesnika konferencije počinje u sredu, 4. septembra od 09:30, na ulazu ispred Danas konferens centra u Hotelu Hajat(Centralni donji lobi, preko puta kluba Elington).

Integralni snimak direktnog TV prenosa konferencije video servisa VIDEONET:

0:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

10:05-12:30 Konferencije: Obnovljivi izvori energije i cena struje u Srbiji i Globalni investicioni trendovi i cena gasa u Srbiji.

Prezentacije:

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Vlade Srbije-Zorana Mihajlović, ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine Vlade Srbije;

Ljubo Maćić, predsednik Agencije za energetiku Republike Srbije-Agencija za energetiku i cene struje i gasa u Srbiji.

Ambasada Velike Britanije: Globalni investicioni trendovi i cene struje i gasa-Goran Vukojević, generalni direktor Parsons Brinckerhoff Srbija.

Ambasada SAD: Obnovljivi izvori energije i energetska politika SAD:Šef Ekonomskog odeljenja Ambasade SAD, Dejvid Kšivda.

Ana Brnabić, direktor Srpskog udruženja za energiju vetra SEWEA- Investicije u energiju vetra u Srbiji i zakonodavni okvir.

Aleksandar Stojkov, direktor VIP fonda-Investicije u obnovljive izvore energije u Vojvodini

Studija slučaja: Elektrotehnička škola Rade Končar i primena obnovljivih izvora energije.

Tematski okvir prezentacija konferencije Obnovljivi izvori energije i cena struje u Srbiji:

Da li investicije u obnovljive izvore energije predstavljaju bitan faktor energetske bezbednosti Srbije u periodima godine kada je potrošnja električne energije najveća? Koja je cena uvoza električne energije i koji novac na godišnjem nivou se troši po tom osnovu? Zašto Srbija koja ima sve uslove da bude izvoznik električne energije postaje sve veći uvoznik, i kome je to u interesu? Koja je cena koju plaća zdravstveni sistem Srbije kada je reč o termoelektranama i njihovom uticaju na zdravlje stanovništva u blizini termoelektrana? Da li povećanje cene električne energije u Srbiji predstavlja preduslov za ozbiljne investicije u elektroenergetski sistem Srbije i koje mere stimulacije energetske efikasnosti moraju pratiti rast cena struje?Koji segmenti obnovljivih izvora energije imaju najveći investicioni potencijal i koja je uloga države u privlačenju takvih investicija?

Tematski okvir prezentacija Globalni investicioni trendovi i cena gasa u Srbiji

Da li je postojeća cena gasa u Evropi posledica monopola i kako će na ove cene uticati masovna primena tehnologije dobijanja gasa iz škriljaca? Zašto je gas u SAD deset puta jeftiniji od gasa u Evropi? Kako tehnologije dobijanja gasa iz škriljaca neminovno dovodi do drastičnog pada cena gasa i koje su posledice ovog trenda? Da li Srbiji odgovaraju dugoročni ugovori o isporuci velikih količina gasa, imajući u vidu globalne trendove smanjenja cena gasa i sve veći udeo jeftinog gasa dobijenog iz škriljaca? Zašto je Srbija jedina država u Evropi koja je na ime učešća u projektu jednog gasovoda ustupila pravo eksploatacije na domaćim gasnim poljima uz rudnu rentu koja je najniža u Evropi i zašto je uprkos tome cena gasa u Srbiji među najskupljima u Evropi? Koliko je do sada Srbija platila na ime učešća u projektu Južni tok i zašto je godišnja neto dobit NIS-a u protekloj godini veća od ukupne prodajne cene plaćene za kupovinu celog preduzeća? Hoće li trend pada cena gasa na najrazvijenijim tržištima dovesti do toga da dobit od ekspoatacije domaćih polja gasa i nafte bude višestruko veća od projektovane dobiti od tranzitnih taksi kroz gasovod Južni tok?Kako postojeće cene uvoznog gasa utiču na postojeći stepen zaduženosti Srbijagasa?Zašto su u najvećim državama Evrope u toku revizije ugovora sa Gaspromom o smanjenju cena gasa i da li je slična vrsta aranžmana moguća i u Srbiji?

12:30-12:45 Media Briefing

Dodatne informacije: 062 8012 335.