Home Arhiva konferencija Energetski potencijal šuma u Srbiji-Nove „zelene“ tehnologije

Energetski potencijal šuma u Srbiji-Nove „zelene“ tehnologije

Energetski potencijal šuma u Srbiji-Nove „zelene“ tehnologije

Datum održavanja:
08. 09. 2010.
Lokacija:
Hotel Hyatt Regency-Focaccia Private Room & Lounge

Učesnici

Ministar rudarstva i energetike Vlade Srbije

Video

Video

Video

Video

Direktor Agencije za energetsku efikasnost

Video

Video

Video

Međunarodni ekspert za obnovljive izvore energije UNDP

Video

Video

Izvršni direktor JP Srbija Šume

Video

Video

Zamenik generalnog direktora JKP Beogradske Elektrane

Video

Video

Video

09:00-09:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

09:05-09:10 Video najava

09:10-09:25 Key note izlaganje: Petar Škundrić, ministar rudarstva i energetike Vlade Srbije.

09:25-11:20 Panel diskusija: Energetski potencijal šuma u Srbiji-Nove “zelene” tehnologije

Bojan Kovačić, direktor Agencije za energetsku efikasnost; Gregori Krupnikovs, međunarodni ekspert za obnovljive izvore energije UNDP; Aleksandar Vasiljević, izvršni direktor JP Srbija Šume; Nenad Đakovac, zamenik generalnog direktora JKP Beogradske Elektrane; Slađan Stojanović, generalni direktor Lagado Srbija.

Da li šume u Srbiji pored klasičnog ogrevnog drveta mogu obezbediti i sirovinsku bazu biomase neophodnu za proizvodnju celuloznih biogoriva? Koji modeli korišćenja drvnog otpada u energetske svrhe se primenjuju u razvijenim evropskim državama? Koji je energetski potencijal proizvodnje peleta od drvnog otpada kada je reč o korišćenju za potrebe centralnog grejanja kroz sisteme toplana širom Srbije? Da li postoji standardizacija kvaliteta peleta od drvnog otpada i kako sprečiti zloupotrebe u ovoj oblasti? Koja je uloga industrije nameštaja u Srbiji u procesu većeg iskorišćenja drvnog otpada? Koje su infrastrukturne i logističke prepreke većem iskorišćenju energetskog potencijala šumske biomase u Srbiji? Kako obezbediti odgovorno upravljanje šumskim resursima Srbije, kako bi ceo sistem bio dugoročno održiv? Šta donosi nova zakonska regulativa koja reguliše upravljanje šumskim resursima u Srbiji?

11:20-11:50 Media briefing


TV izveštaji

07. 09. 2010. B92, B92, Dizanje:

08. 09. 2010. TV Avala, Vesti, 18.00h:

08. 09. 2010. TV Avala, Za dobar dan, 10.00h:

Internet

Štampani mediji


Danas: