Home Arhiva konferencija Energetika i spoljnotrgovinski deficit Srbije

Energetika i spoljnotrgovinski deficit Srbije

Energetika i spoljnotrgovinski deficit Srbije

Datum održavanja:
22. 02. 2011.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

državni sekretar ministarstva rudarstva i energetike Vlade Srbije

Video

urednik web portala ekonomija.org

Video

direktor Direkcije za trgovinu električnom energijom EPS

Video

izvršni direktor Verano Motors

Video

generalni direktor Reno Nisan Srbija

Video

izvršni direktor JP Srbijašume

Video

Pomocnik ministra energetike

Video

Video

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u utorak, 22. februara 2011. godine, počevši od 09.30. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla na conferences@danas.rs najkasnije do ponedeljka,21. februara 2011. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

10:05-10:10 Video najava

10:10-12:30 Panel diskusija-Energetika i spoljnotrgovinski deficit Srbije

  • Nikola Rajaković, državni sekretar ministarstva rudarstva i energetike Vlade Srbije;
  • Miroslav Zdravković, urednik web portala ekonomija.org;
  • Dragan Vlaisavljević, direktor Direkcije za trgovinu električnom energijom EPS;
  • Milan Vukasović, izvršni direktor Verano Motors;
  • Milan Belin, generalni direktor Reno Nisan Srbija;
  • Aleksandar Vasiljević, izvršni direktor JP Srbijašume.

Kako razvijene države smanjuju sopstvenu energetsku zavisnost kroz politiku subvencija tehnologija energetske efikasnosti u privredi, stanogradnji i domaćinstvima? Da li Srbija treba da projektuje veću zavisnost od uvoznih energenata u oblasti centralnog grejanja ili treba da razvija domaću industriju drvnih peleta?Koje tehnologije Srbija može da primeni kako bi smanjila potrošnju električne energije, i time smanjila pritisak na elektroenegetski sistem, pre svega zbog sve većeg broja građana koji se greju na struju? Koji je obim spoljnotrgovinskog deficita kada je reč o uvozu energenata u Srbiju? Koje ekonomske i društvene posledice ima spoljnotrgovinski deficit Srbije u oblasti energetike? Kada će biti realizovane strateške investicije u elektroenergetskom sistemu Srbije, i kako na taj proces utiču cene struje u Srbiji?

12:30-13:00 Media briefing