Home Arhiva konferencija Energenti i ekonomski razvoj Srbije

Energenti i ekonomski razvoj Srbije

Energenti i ekonomski razvoj Srbije

Datum održavanja:
22. 02. 2012.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Direktor Danas Conference Center d.o.o. Željko Pantić

Video

Pomoćnik ministra infrastrukture i energetike Vlade Srbije

Video

Predsednik Upravnog odbora EPS

Video

Član Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije

Video

Izvršni direktor JP Srbija šume

Video

Sekretar Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije

Video

Rasprava nakon prezentacije

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u sredu, 22. februara 2012. godine, počevši od 10.00. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla na conferences@danas.rs najkasnije do utorka,21. februara 2012. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

10:30-10:35 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

10:35-10:40 Video najava

10:40-12:30 Panel diskusija: Energenti i ekonomski razvoj Srbije

Petar Škundrić, savetnik Predsednika Vlade Srbije za energetiku; Aca Marković, predsednik Upravnog odbora EPS; Dejan Stojanović, član Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije; Aleksandar Vasiljević, izvršni direktor JP Srbija šume; Slobodan Petrović, sekretar Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije. 

Da li su postojeće cene centralnog grejanja ekonomski održive i na koji način ugrožavaju ekonomski razvoj privrede u celini?Da li privreda i građani mogu da plate postojeće cene centralnog grejanja na gas i mazut? Da li je po Ustavu Srbije moguće obavezati bilo koga da mora da plaća uslugu centralnog grejanja, čak i ako ne želi da je koristi? Može li se desiti da zbog postojećih cena i nemogućnosti građana i privrede da se odjave sa sistema centralnog grejanja, dođe do bankrotstva velikog broja domaćinstava i preduzeća u Srbiji? Da li elektroenergetski sistem može da podnese masovni prelazak građana na grejanje na struju? Da li su investicije u elektroenergetski sistem suštinski preduslov za energetsku održivost Srbije kao države? Da li je gasifikacija Srbije ekonomski održiva ili predstavlja model po kome se veliki deo privrede i građana uvodi u dug prema isporučiocima mazuta i gasa koji nikada neće moći da plate? Zašto Srbija investira ogroman novac u gasifikaciju, a ne investira praktično ništa u domaće energetske izvore poput biomase ili spaljivanja nereciklabilnog otpada?

12:30-12:45 Media Briefing

DODATNE INFORMACIJE: 011 7111 767.