Home Arhiva konferencija Društvena odgovornost i poreska politika Srbije

Društvena odgovornost i poreska politika Srbije

Društvena odgovornost i poreska politika Srbije

Datum održavanja:
03. 12. 2014.
Lokacija:
Hotel Hyatt Regency, Centralni donji lobi, Danas Conference Center

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center doo

Video

Dan Tana, član Američke akademije filmskih nauka i umetnosti

Video

Ana Divac, osnivač Fondacije Ana i Vlade Divac

Video

Radojica Rstić, upravitelj Fondacije Podrži život

Video

Rasprava nakon izlaganja panelista

Prijave medija sa zvaničnih mejl adresa redakcija slati na conferences@danas.rs najkasnije do utorka, 03.decembra u 18h.

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas konferens centra

10:05-11:30 Konferencija: Društvena odgovornost i poreska politika Srbije

Dušan Vujović , ministar finansija Vlade Srbije (ili delegirana zamena)

Ana Divac, Fond Ana i Vlade Divac

Radoica Rstić, upravitelj Fondacije Podrži život

Dobrivoje Tanasijević-Dan Tana, član Američke akademije filmskih nauka i umetnosti

Može li država sanirati posledice poplava u Srbiji bez adekvatnog poreskog, carinskog i zakonskog okvira koji podržava i nagrađuje projekte društvene odgovornosti i humanitarne akcije? Da li država treba da podrži društveno odgovorno ponašanje u državnom i privatnom sektoru i kakav zakonski i poreski okvir za podsticanje društveno odgovornog ponašanja i filantropije je realan u uslovima ekonomske krize? Kako sprečiti zloupotrebu poreskih olakšica i koja iskustva razvijeni poreski sistemi SAD i EU imaju u procesu uvođenja sistema kontrole u ovoj oblasti? Da li bez adekvatnog sistema poreskih i fiskalnih mera stimulacije ima dugoročno održivog sistema društvene korporativne odgovornosti u Srbiji? Da li sistem uvođenja poreskih olakšicasa sobom nosi dodatne troškove i potrebu za zapošljavanjem dodatnog broja poreskih inspektora koji bi kontrolisali proces primene poreskih olakšica u praksi?

11:30-11:45 Media Briefing
Dodatne informacije: 062 8012 335 

TV izveštaji

Internet

Štampani mediji