Home Arhiva konferencija Demografski trendovi i obrazovni sistem Srbije

Demografski trendovi i obrazovni sistem Srbije

Demografski trendovi i obrazovni sistem Srbije

Datum održavanja:
08. 02. 2012.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

Video

šef Odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku

Video

Rukovodilac statistike obrazovanja Republički zavod za statistiku

Video

urednik web portala Makroekonomija.org

Video

rektor Univerziteta Singidunum

Video

generalni menadžer Obrazovnog sistema Ruđer Bošković

Video

Stručni saradnik Centra za slobodno tržište

Video

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u sredu, 8. februara 2012. godine, počevši od 12.00. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla na conferences@danas.rs najkasnije do utorka,7. februara 2012. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

12:30-12:35 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

12:35-12:40 Video najavaViEtDeVtRiCk

12:40-14:15 Panel diskusija: Demografski trendovi i obrazovni sistem Srbije

Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku; Tinde Kovač Cerović, državni sekretar ministarstva prosvete i nauke Vlade Srbije; Miroslav Zdravković, urednik web portala Makroekonomija.org; Milovan Stanišić, rektor Univerziteta Singidunum; Mladen Šarčević, generalni menadžer Obrazovnog sistema “Ruđer Bošković”; Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar.

Koliko demografski trendovi diktiraju smanjenje broja učenika i škola u Srbiji? Kako pod uticajem sve manjeg broja učenika i istog broja nastavnika i profesora učiniti obrazovni sistem ekonomski održivim? Kako racionalno iskoristiti višak prostora u objektima u okviru državnog obrazovnog sistema nastao zbog smanjenja broja učenika? Koji modeli javno-privatnog partnerstva mogu biti primenjeni kada je reč o racionalnom korišćenju školskog sistema sportske infrastrukture i koja je uloga privatnih obrazovnih sistema u tom procesu? Kako demografski trendovi utiču na školski sistem u unutrašnjosti Srbije i kako primena savremenih tehnologija može pomoći da se smanje troškovi nastave? Kako privatni obrazovni sistemi profilišu akreditovane nastavne programe i broj zaposlenih, i može li se u državnom obrazovnom sistemu primeniti nešto od pozitivinih iskustava u ovoj oblasti?

14:15-14:30 Media briefing

DODATNE INFORMACIJE: 011 7111 767.


TV izveštaji

Internet

Štampani mediji