Home Arhiva konferencija Demografski trendovi i kadrovski potencijal Srbije

Demografski trendovi i kadrovski potencijal Srbije

Demografski trendovi i kadrovski potencijal Srbije

Datum održavanja:
22. 05. 2013.
Lokacija:
Milentija Popovica 5, Hyatt Regency Hotel, Lower Lobby, 11070 Novi Beograd

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

Video

Liljana Đorđević, šef odseka za popis stanovništva RZS

Video

Ivana Čikarić, samostalni savetnik u Ministarstvu rada,zapošljavanja i socijalne politike Vlade Srbije

Video

Tatjana Radosavljević, direktor Lekarske komore Srbije

Video

Jelica Timotijević, direktor Sektora za odnose sa javnošću PIO fonda

Video

Rasprava

Video

09:00-09:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

09:05-10:35 Panel diskusija: Demografski trendovi i kadrovski kapacitet Srbije

Uvodna prezentacija: Rezultati popisa stanovništva i  kadrovske i demografske posledice unutrašnjih i spoljnih migracija stanovnika Srbije. Ljiljana Đorđević, šef Odseka za popis stanovništva Republičkog zavoda za statistiku.

Prezentacija: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Srbije;

Prezentacija: JP PTT Srbije;

Prezentacija: Odliv radno sposobnog stanovništva i održivost penzionog sistema Srbije-Dragana Kalinović, direktor PIO Fonda;

Prezentacija: Zdravstveni system i kadrovski deficit-Tatjana Radosavljević, direktor Lekarske komore Srbije.

 

Da li demografski trendovi i migracije stanovništva vezanih za rad u razvijenijim državama urušavaju kadrovski potencijal vitalnih državnih službi? Kako se kadrovski deficit manifestuje u zdravstvenom sistemu i zašto će stanje u ovoj oblasti biti sve teže u budućnosti? Kako rast prosečne starosti stanovništva u Srbiji utiče na kadrovski kapacitet u oblasti bezbednosti?Kako na ukupni kadrovski potencijal privrede utiče migracija stotina hiljada radno sposobnih građana Srbije koji rade u inostranstvu? Zašto je migracija stanovništva koje radi u inostranstvu dodatni faktor demografskog odumiranja Srbije? Da li država odumire kada umre njen poslednji stanovnik ili kada odumre samo jedna od njenih vitalnih funkcija i koliko je Srbija daleko od tog scenarija?Koje vitalne državne službe u Srbiji su najugroženije kadrovskim deficitom i ima li država novca da taj problem reši?  Koje su posledice kadrovskog deficita i odliva radno sposobnog stanovništva u inostranstvo na održivost penzionog sistema Srbije?

10:35-10:50 Media briefing

Dodatne informacije: 062 8012 335