Home Arhiva konferencija AmCham seminar-Implementacija Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu

AmCham seminar-Implementacija Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu

AmCham seminar-Implementacija Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu

Datum održavanja:
03. 11. 2010.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Pomoćnik ministra, Ministarstvo rada i socijalne politike

Video

Načelnik sektora za rad, Ministarstvo rada i socijalne politike

Video

15:00 – 15:20 Predstavljanje ključnih odredbi Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Radmila Bukumirić Katić, Pomoćnik Ministra, Ministarstvo rada i socijalne politike

15:20 – 15:40 Predstavljanje ključnih odredbi Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu, Snežana Bogdanović, Načelnik Sektora za rad, Ministarstvo rada i socijalne politike

15:40 – 16:00 Pauza za kafu

16:00 – 17:00 Diskusija


TV izveštaji

Internet

Štampani mediji


DANAS – Biznis:

Seminar Amcham-a o mobingu