Home Obrazovanje Zakon o dualnom obrazovanju sledeće sedmice u skupštinskoj proceduri (VIDEO)
Zakon o dualnom obrazovanju sledeće sedmice u skupštinskoj proceduri (VIDEO)
0

Zakon o dualnom obrazovanju sledeće sedmice u skupštinskoj proceduri (VIDEO)

0
0

„Srbija je u proteklom periodu potrošila 3,5 milijarde eura na neformalno obrazovanje i prekvalifikacije“- izjavila je Gabrijela Grujić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za strateško planiranje na konferenciji Obrazovni sistem i dualno obrazovanje u Srbiji.

Ona je najavila da Zakon o dualnom obrazovanju koji u ponedeljak ulazi u skupštinsku proceduru, predstavlja  značajan trenutak za obrazovanje mladih a cilj Zakona je da uredi odnose između svih zainteresovanih strana u smislu unapređenja veština koje mladi stiču za vreme formalnog obrazovanja a koji je usklađen sa savremenim tehničko-tehnološkim razvojem. Na ovaj način, učenici će u različitim kompanijama imati prilike da kroz rad uče i steknu praktična znanja kako u manuelnim poslovima i veštinama  tako i u programiranju, kreiranju, organizovanju, rukovođenju „pametnim mašinama“. Grujić je dodala da je važno da postoje otvorena vrata  društveno odgovornih kompanija a Zakonom se uređuje ceo sistem i mladima olakšava prohodnost ka tržištu rada. Nadzor nad celokupnim Zakonom i njegovom primenom vrši Ministarstvo prosvete kao i nad svim poslovima koji su povereni Privrednoj komori Srbije koja je partner u ovom procesu i sublimira sve poslodavce u državi.

Mirjana Kovačević, direktor Sektora edukacije Privredne komore Srbije (PKS) koja je od početka učestvovala u izradi Predloga ovog Zakona, podsetila je da je još 2013. godine pokrenuta inicijativa od strane zainteresovanih privrednika, a PKS je odlučila da sagleda iskustva pilot projekata koje su pripremile pre svega kompanije koje su investirale u Srbiju i suočile se sa nedostatkom adekvatnih kadrova sa određenim veštinama, posebno u oblasti proizvodnje. Oni su se obratili sa molbom da se uspostavi bolja saradnja sa školama i izrade nastavni planovi i programi za određene veštine, kako bi učenici više vremena provodili u samim kompanijama. Ideja je da praksa bude realizovana na kvalitetniji način u realnom radnom okruženju.

Svetlana Budimčević, rukovodilac Sektora za opšte, pravne i poslove ljudskih resursa Unije poslodavaca Srbije, složila se da je obrazovanje osnov za razvoj privrede i istakla da ovakva ekonomsko-socijalna politika predstavlja 80 procenata onoga što država treba da uradi a 20 procenata čini politika tržišta rada. Ona je izjavila da treba podržati svaku inicijativu koja vodi ka osnaživanju srpske ekonomije i tržišta rada kao i konkurentnosti srpske privrede. Ona je takođe skrenuila pažnju na primer austrijskog sistema koji ima obavezu školovanja do 18 godine kao i da se kod njih već  posle četvrtog razreda osnovne škole učenici usmeravaju na dualni sistem školovanja, što je jedan način da se značajno utiče na smanjenje nezaposlenosti.

Na konferenciji je predstavljen i konkretan primer iz prakse. Naime, hotel Palace u Beogradu još od 1958. godine kao školska radionica predstavlja najveći kabinet struke u regionu u oblasti ugostiteljsko-turističke delatnosti. Prema rečima Igora Gvozdena, direktora ovog hotela sa četiri zvezdice, Palas predstavlja najstariju obrazovno-vaspitnu ustanovu u ovoj oblasti u državi. On je naglasio da zbog ekspanzije turističke delatnosti, ova ustanova poslednjih godina u stvari ima problem da oblikuje onoliko kadrova koliko je tržištu potrebno. On je ukazao i na potrebu za obrazovanjem i usavršavanjem nastavnika struke koji sam za sebe predstavlja jedan naporan i zahtevan višegodišnji proces.

I.P.

Integralni snimak konferencije možete pogledati na linku u nastavku (VIDEO):