Home Ekonomija zabave Srbija na vodi, Beograd bez akva parka
Srbija na vodi, Beograd bez akva parka

Srbija na vodi, Beograd bez akva parka

0
0

Sa oko hiljadu termomineralnih izvora, 76 velikih i oko 50 malih reka, 9 velikih i preko 100 malih jezera, turizam predstavlja jednu od najatraktivnijih i najperspektivnijih razvojnih šansi Srbije. Činjenica da naša zemlja raspolaže značajnim vodnim resursima, više puta je isticana od strane različitih govornika na konferenciji Ekonomija zabave- Investicioni modeli gradnje zabavnih i akva parkova.

Govoreći o različitim potencijalima koje prirodni resursi ali i sam geografski položaj Srbije imaju, Dragana Šabić, sekretar Udruženja za turizam Privredne komore Srbije je istakla i činjenicu da se naša zemlja nalazi na Koridoru 10 kao potencijalnoj “saobraćajnoj kičmi” celog Balkana. “Direktan Auto-put od Severa i Zapada Evrope do Grčke i Turske otvara mogućnosti za izgradnju različitih projekata pa i turističkih kao što su zabavni i akva parkovi jer podrazumeva stotine hiljada putnika koji će se naći na toj saobraćajnici i želeti da naprave pauzu,”objasnila je Šabić. Ona je takođe naglasila da primeri drugih zemalja pokazuju  su investicije u vodene parkove veoma isplative i da je period u kome se one vraćaju relativno kratak. U tom smislu treba razmišljati i o modelima javno-privatnog partnerstva koji su se pokazali kao veoma dobri i u zemljama kako Evrope tako i Amerike.

Mira Dudić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Srbije, rekla je da je potrebno Srbiju učiniti vidljivijom na turističkoj mapi i da izgradnja akva i zabavnih parkova u tome može imati značajnu ulogu. Ona je istakla da se zarada od ove industrije u svetu meri milijardama a poseta ovakvim atrakcijama podrazumeva stotine miliona posetilaca. “U dosadašnjem periodu je bio izrazito naglašen sezonski karakter aktivnosti u okviru turističkog sadržaja a realizacijom projekata vansezonskog karaktera kao što su zabavni i akva parkovi turistima bi bila omogućena celogodišnja atraktivna ponuda što bi značajno unapredilo uslugu i uticalo na uvećanje prihoda tokom čitave godine”, dodala je Dudić.

Na konferenciji su izneti i konkretni podaci na osnovu uspešno realizovanih projekata. Naime, Vesna Vlatković, direktor marketinga i PR prvog srpskog hotelskog lanca “A hoteli” u svojoj prezentaciji je predstavila projekat akva parka “Izvor” koji u svojoj upotrebi koristi isključivo mineralnu vodu kao resurs Bukovičke banje. Ona je uporedila posećenost u julu i avgustu 2011. godine u kojoj hotel nije imao akva park sa podacima iz istog letnjeg perioda u 2015. i podaci pokazuju da se popunjenost kapaciteta sa 17,97 posto popela na 46,96 procenata što je impresivan rast direktno uzrokovan isključivo pojavom akva parka kao dodatnog sadržaja u okviru hotela. Takođe, Vlatković je naglasila da se pojavom akva parka beleži i rast individualnih poseta pojedinaca i porodica što se odrazilo na porast profita usled povećane vanpansionske potrošnje.

Nikola Seneši, regionalni direktor kompanije HotelBrtain izneo je podatak da je rast broja posetilaca u Srbiji u poslednje dve godine oko 15 procenata, otprilike toliko i potrošnja, što je sedam puta više nego prosečan rast cele zemlje. To pokazuje da je turizam verovatno najbrže rastuća grana u Srbiji. Međutim, prosečna dužina boravka gostiju je najkraća u regionu, oko dva ipo dana. Prema rečima Senešija, razlog tome je veoma slabo razvijena turistička infrastruktura. On je naglasio da bi jedno od rešenja bila privatizacija banja i da bi privatan kapital trebalo da bude taj koji investira a država da omogući infrastrukturu, pravni okvir za investicije, zaštitu, brzinu izdavanja dozvola a ne prioritetno subvencije. Po njegovim rečima iskustvo govori da su npr. najuspešniji hoteli oni u koje se država nije mešala.

Osvrćući se najradije na egzaktne podatke u svojoj prezentaciji, profesorka na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum, Verka Jovanović, konstatovala je da Beograd, geografski gledano ima poziciju koju nema ni jedan grad u Evropi i Svetu pre svega misleći na Savu i Dunav. Ona smatra da državi treba pomoći da dobije informacije kojim redom i kako se razvija jedan turistički segment kao što je voda kao najprirodnija i najzdravija sredina. Takođe, Jovanović je naglasila da se naša zemlja i dalje suočava i sa problemima vlasništva zemlje, pitanjem restitucije i mnogih pravnih i poslovnih pravila koje nemamo. Ona je dodala da npr, ni jedna naša banja do danas nema evropski sertifikat za spa med ili spa velnes. “Za sve što radimo moraju postojati prioriteti. Beograd je grad koji generiše najviše stranih i domaćih gostiju a nema akva park”, istakla je ovu apsurdnu činjenicu na kraju svog izlaganja.