Home Globalna ekonomija Nova konferencijska sezona Danas konferens centra
Nova konferencijska sezona Danas konferens centra

Nova konferencijska sezona Danas konferens centra

0
0

U sredu,7.septembra 2016.godine, počinje nova konferencijska sezona Danas konferens centra koju otvara konferencija “Zelena ekonomija i implementacija zakonodavnog okvira”. Od svog osnivanja u oktobru 2008.godine, Danas konferens centar je kroz svoje konferencije aktivno promovisao i predstavljao javnosti pozitivne primere najrazvijenijih država sveta, a jedan od ključnih partnera u brojnim konferencijama je i ambasada SAD u Srbiji. Zato Danas konferens centar sa zadovoljstvom nastavlja uspešnu programsku saradnju sa ambasadom SAD i u novoj konferencijskoj sezoni, tako da će počevši od konferencije o masovnim računima i elektronskim sistemima plaćanja koja se održava u septembru 2016.godine, do konferencije o globalnim filmskim projektima  koja se održava u novembru 2016.godine, ambasada SAD biti institucionalni partner na ukupno četiri konferencije Danas konferens centra. Od početka svog rada, Danas konferens centar je programski apolitičan, i usmeren ka profilisanju pozitivnih primera iz razvijenog sveta i konkretnih rešenja koja su primenjiva u različitim segmentima ekonomije i društva u Srbiji, tako da se i nova konferencijska sezona realizuje po istom programskom konceptu. Pored ambasade SAD, programski partner na svim konferencijama u ovoj sezoni biće i Privredna komora Srbije. Danas konferens centar od svog osnivanja u oktobru 2008.godine realizovao je 165 programskih konferencija, i nakon realizacije nove konferencijske sezone, ukupni broj realizovanih programskih konferencija biće 172, što je samo po sebi rezultat koji je apsolutni rekord ne samo u Srbiji, već i zemljama okruženja.