Home Globalna ekonomija Nezaposleni doktori nauka kao slika stručnih zvanja bez integriteta(VIDEO)
Nezaposleni doktori nauka kao slika stručnih zvanja bez integriteta(VIDEO)

Nezaposleni doktori nauka kao slika stručnih zvanja bez integriteta(VIDEO)

0
0

Sporni doktorati političara i ministara, sa svim svojim političkim i naučnim argumentima koji se koriste u tim tabloidnim polemikama, uspeli su da sakriju mnogo ozbiljniji problem integriteta stručnih zvanja u obrazovnom sistemu Srbije, tako da Srbija sve više postaje zemlja nezaposlenih doktora nauka, pošto nezanemarljiv broj stečenih stručnih zvanja u obrazovnom sistemu Srbije nema nikakvu upotrebnu vrednost na tržištu rada. Na zaključnoj konferenciji prve polusezone Danas konferens centra u 2019. godini pod nazivom “Privatni i državni sistemi obrazovanja i integritet stručnih zvanja u Srbiji”, ukazano je i na veliku razliku između stručnih zvanja stečenih na fakultetima različitih društvenih nauka, gde neretko postoje problemi integriteta, ali i tržišne upotrebljivosti stečenih stručnih zvanja i znanja, dok sličnih problema nema na fakultetima koji se bave mnogo egzaktnijim naukama i znanjima.

Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu ukazao je na činjenicu da inženjeri koji diplomiraju na ovom fakultetu obično nemaju problema sa sumnjivim diplomama, sumnjama u stečena stručna zvanja, niti problem da nakon studija nađu zaposlenje u velikim korporacijama kojima su neophodne njihove usluge. Za razliku od društvenih nauka gde predmet nastave nije uvek toliko egzaktan i precizan kao na Mašinskom ili Elektrotehničkom fakultetu, pa samim tim na svim nivoima postoji mnogo više sporenja i kontroverzi, višedecenijska pozitivna tradicija sticanja stručnih zvanja potrebnih tržištu rada postoji na nezanemarljivom broju privatnih i državnih fakulteta u Srbiji.

Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum, ukazao je na razliku u mentalitetu kada je reč o studijama na državnim fakultetima gde postoji tradicija tzv. “večitih studenata”, koji nemaju ni finansijski ni bilo koji drugi pritisak da u što kraćem roku završe studije, dok je tako nešto potpuno strano za studente na privatnim fakultetima, i pritisak, posebno finansijski, daleko je veći. Takođe, do skora nezamislivo je bilo i zamisliti situaciju da neko ko je doktor nauka bude bez posla, a sada takva situacija nije retkost. Dodatni nivo akreditacije i kontrole kvaliteta nastavnog procesa u Univerzitetu Singidunum predstavlja zajednička saradnja sa velikim američkim i evropskim univerzitetima, tako da se prve tri godine studija realizuju u Srbiji u saradnji sa stranim univerzitetima, dok se četvrta godina realizuje u SAD ili Evropi, a u praksi ne postoji problem sumnje u integritet ovako stečenih zvanja, uz praktično dvostruki sistem akreditacije, domaći i međunarodni.

Ključne izvode iz programa konferencije možete videti na ovim video snimcima:

Snimak celog programa konferencije možete videti na ovom snimku: