Home Globalna ekonomija Nastavak uspešne saradnje Ambasade SAD i Danas konferens centra
Nastavak uspešne saradnje Ambasade SAD i Danas konferens centra
0

Nastavak uspešne saradnje Ambasade SAD i Danas konferens centra

0
0

U utorak, 15.decembra 2015.godine, počinje nova konferencijska sezona Danas konferens centra koju otvara konferencija “Ekonomija sporta i gradnja nacionalnih i klupskih stadiona”. Od svog osnivanja u oktobru 2008.godine, Danas konferens centar je kroz svoje konferencije aktivno promovisao i predstavljao javnosti pozitivne primere najrazvijenijih država sveta, a jedan od ključnih partnera u brojnim konferencijama je i ambasada SAD u Srbiji. Zato Danas konferens centar sa zadovoljstvom nastavlja uspešnu programsku saradnju sa ambasadom SAD i u novoj konferencijskoj sezoni, tako da će počevši od konferencije o gradnji stadiona koja se održava u decembru 2015.godine, do konferencije o ekonomiji zabave  koja se održava u maju 2016.godine, ambasada SAD biti institucionalni partner na ukupno osam konferencija Danas konferens centra, a dogovorena je saradnja na dodatne četiri konferencije u drugoj polusezoni, u periodu septembar-novembar 2016.godine. Gradnja multifunkcionalnih stadiona, zabavnih parkova, modeli reciklažne industrije, modeli razvoja elektronske trgovine, sistemi finansiranja projekata obnovljive energije, samo su neka od pozitivnih primera iz SAD, koji će biti predstavljeni na različitim konferencijama Danas konferens centra u našoj novoj konferencijskoj sezoni. Od početka svog rada, Danas konferens centar je programski apolitičan, i usmeren ka profilisanju pozitivnih primera iz razvijenog sveta i konkretnih rešenja koja su primenjiva u različitim segmentima ekonomije i društva u Srbiji, tako da se i nova konferencijska sezona realizuje po istom programskom konceptu.