Home Globalna ekonomija Kontrola štete pri odlivu kadrova iz zdravstvenog sistema Srbije(VIDEO)
Kontrola štete pri odlivu kadrova iz zdravstvenog sistema Srbije(VIDEO)
0

Kontrola štete pri odlivu kadrova iz zdravstvenog sistema Srbije(VIDEO)

0
0

„Na odliv kadra iz zdravstvenog  sistema Srbije utiče postojanje kadrovskog deficita u razvijenim evropskim ekonomijama kao što su Nemačka, Austrija, skandinavske države, Francuska i druge“- izjavio je zamenik direktora Lekarske komore Srbije Miodrag Stanić, na konferenciji „Privatni zdravstveni sistemi i kadrovski deficit zdravstvenog sistema Srbije“ koja je održana u organizaciji Danas konferens centra.

On je izneo podatke Lekarske komore Srbije koje govore o nivou odliva kadrova iz Srbije u poslednjih pet godina. Naime, osnov za statistiku je broj traženih potvrda za članstvo u Lekarskoj komori Srbije kao i traženje „gud stending“ sertifikata za odlazak u inostranstvo. Prema tim parametrima Regionalna komora Beograda je izašla sa podacima da je u poslednjih pet godina 308 lekara tražilo članstvo u Komori, a da je izdato 1438 „gud stending“ sertifikata.  Podaci regionalne komore Vojvodine kažu da su u istom periodu izdali 228 potvrda o članstvu a 453 GS sertifikata, Istočna Srbija broji 455 potvrda o članstvu i 797 GS sertifikata.  U ove brojeve su uključeni zdravstveni radnici koji su se odselili i sada rade u inostranstvu ali i oni koji u slobodnom periodu odlaze samo privremeno da rade u zemljama u okruženju.

Ivana Petrović, medicinski direktor BelMedic opšte bolnice naglasila je u svom izlaganju da je kvalitetnih specijalista kod nas sve manje  zbog odlazaka u inostranstvo ali i u penziju. Problemu je doprineo vakum sa odobravanjem specijalizacija koji  je postojao ranije i potrebno je da prođe neko vreme da se nove generacije dovoljno osposobe za kvalitetan rad. Prema mišljenju Ivane Petrović, jedan od načina rešavanja problema odliva kadrova i poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga u našoj zemlji jeste integracija privatnog i državnog sektora. Time bi se građanima omogućilo da na osnovu postojećih sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, biraju ustanovu u kojoj će dobiti zdravstvenu uslugu,  bilo da je državna ili privatna a da eventualnu razliku u ceni koja bi postojala u privatnim ustanovama, doplate ukoliko se za to odluče.“Time bi se značajno smanjile liste čekanja, usluga bi bila dostupnija i put do izlečenja bio kraći“- dodala je Petrović.

Na panel diskusiji je bilo reči i o potencijalu privatnih zdravstvenih ustanova za obavljanje specilalizacija. Prema mišljenju Ivane Petrović, ne postoje razlozi da se bar u nekim oblastima medicine ne odobri da se specijalizacije omoguće i u privatnim ustanovama jer one zapošljavaju vrhunske svetski priznate stručnjake.

Jedan od zaključaka je da postoji veliki neiskorišćeni potencijal privatnog sistema koji je već uložio milijarde u medicinsku opremu, koja bi mogla biti dostupnija većem broju građana čime bi se takođe značajnio smanjile liste čekanja za dijagnostičke preglede.

Sve ove mere koje su učesnici konferencije naveli, predstavljaju kontrolu štete jer svakako ne bi mogle da zaustave ali bi ipak, ukoliko se primene, značajno smanjile odlazak medicinskih stručnjaka u inostranstvo jer bi oni bili angažovani u većoj meri u privatnom sistemu kod nas.

Integralni snimak konferencije možete pogledati na sledećem linku (VIDEO):