Home Globalna ekonomija Internet kao početak kraja tradicionalnih medija
Internet kao početak kraja tradicionalnih medija
0

Internet kao početak kraja tradicionalnih medija

0
0

“Šansa da neko otvori baner postavljen na nekom internet sajtu koji posećuje manja je nego da ga udari grom na ulici jer je procenat ljudi koji otvara banere manji od jedan posto”, istakao je Borislav Miljanović, direktor PR Agencije Represent Communications na panel diskusiji “Novi mediji i tržište oglašavanja u Srbiji” koja je održana u organizaciji Danas konferens centra.

Prema njegovim rečima, u savremenom digitalnom svetu oglašavanja, umesto klasičnih oglasa, sve su više zastupljene tzv. content ili sadržajne poruke. On je naglasio da internet izdavači na svojim stranicama očajnički traže nove načine komunikacija. Internet je omogućio ravnopravnost i ravnotežu između komunikatora. Publika više nije samo pasivni posmatrač koji trpi određeni reklamni sadržaj koji joj se nameće u tokom emitovanja utakmice, filma ili serije na TV ekranu.

Miloš Stojković, advokat i član Radne grupe za pravljenje novog Zakona o oglašavanju, podsetio je da je pitanje kako napraviti novac lajt motiv medijske scene u Srbiji još od devedesetih godina odnosno od otvaranja medijskog tržišta za privatne učesnike. “Postavlja se pitanje da li medijsko tržište kao takvo u Srbiji uopšte postoji. Karakteristika Srbije u Evropi a možda čak i u svetu je jako veliki broj tradicionalnih medija, po nekim podacima, ima ih čak 1500 i u njih ubrajamo novine, televiziju, radio stanice i internet izdanja koja su registrovana kao mediji ali u praksi, mnogo je više platformi koje liče na medije ili žele da budu mediji. Glavno je pitanje kako pribaviti novac s obzirom da se tržište oglašavanja još od krize iz 2008. još uvek nije oporavilo. Jedini stabilni rast je u oblasti internet oglašavanja. Što se tiče zakonske regulative, jako je bilo teško napraviti pravilo koje će se primenjivati na sve oblike komerecijalnih poruka koje se upućuju preko interneta jer je internet oglašavanje generični pojam koji uključuje različite vidove komunikacije: banere na web stranici, kontekstualno oglašavanje, seo marketing kao i oglašavanje na društvenim mrežama i za sve njih moraju postojati različiti sistemi regulacije”, objasnio je Stojković.

Vladan Mitić, generalni direktor KCN televizije podsetio je na finansijsku borbu TV emitera na našem tržištu. “Kopernikus Technology je medijska kuća koja u svom sastavu ima desetak TV stanica, nekoliko radio stanica i jedan štampani medij. U svom poslu nailazimo na ogromne probleme. S jedne strane postoji pritisak državnih institucija za plaćanja raznoraznih nadoknada. Troškovi rastu jer se neprekidno uvode novi nameti. S druge strane, pojava internet oglašavanja odvlači sve više novca od nas”. On tvrdi da na internetu ne postoji nikakva kontrola sadržaja a da je nasuprot tome kontrola sadržaja koji se pojavljuju na TV ekranima potpuna, kao i sankcije i kazne za prekršaje. “TV kuće pokušavaju na razne načine da dođu do javnih prihoda putem projekata sufinansiranja od strane opština. U tom procesu se javljaju silni problemi oko načina dodele i pravdanja dobijenih sredstava. Ovaj problem je najzastupljeniji u unutrašnjiosti Srbije dok je u Beogradu transparentnost veća”, istakao je Mitić.

“Digitalni medijski prostor podrazumeva jednu istorijsku paradigmatičnu promenu koja zahteva drastične promene u načinu razmišljanja kako bi se u tom novom prostoru snalazilo”, reči su Lazara Džamića, marketing konsultanta i predavača na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. “Statistike pokazuju da u razvijenim zemljama poput Amerike i Velike Britanije populacija između 18 i 35 godina tri puta više vremena provodi na on line videu nego na klasičnoj televiziji (kućni televizijski ekran). Takođe, mobilni video je trenutno više zastupljen nego video na desktopovima (računari, laptopovi). Takođe, tradicionalni model oglašavanja je u velikoj krizi jer je do sada tipičan metod on line oglašavanja bio baner. Google je na primer prošle godine napravio jedno istraživanje. On poseduje dve najveće svetske on line oglasne mreže u kojima se nalaze milioni web sajtova sa milionima mesta na kojima se prikazuje na milijarde banera na godišnjem nivou. Kada su utvrdili podatke zaključili su da 54 procenta tih on line oglasa nikada nije bilo viđeno što znači da nisu postigli ni minimalnu viđenost koja podrazumeva da je makar  polovina oglasa bila u ekranu makar jednu sekundu.Dakle, polovina bužeta za reklamiranje je bačena”, naglasio je Džamić.

Što se tiče tradicionalnih štampanih medija, panelisti su se složili da su svuda u svetu tiraži drastično pali u odnosu na pre dvadeset godina i da na to utiče razvoj tehnologije ali i sama demografija jer generacija navikla na tradicionalne medije odumire. Takođe, velki naglasak je stavljen na proizvodnju sadržaja i to ne više nametnutog od strane nekog urednika već korisnički oblikovani sadržaj čemu novi mediji sve više pribegavaju.