Home Dođite na stadion Dođite na stadion: Epizoda broj 39.
  Previous Video Dođite na stadion: Epizoda broj 38.
  Next Video Dođite na stadion: Epizoda broj 40.
0

Dođite na stadion: Epizoda broj 39.

1
0

Tema broja: Slucaj “Cair”; Analiza: Dijaspora i investicije u nove stadione; Intervju: Zoran Puhac, koordinator Udru?enja priredivaca igara na srecu; TV Spot: Danas konferens centar u Americi.