Home Globalna ekonomija Zdravstvene posledice zračenje mobilnih telefona i ICT opreme još uvek siva zona medicine(VIDEO)
Zdravstvene posledice zračenje mobilnih telefona i ICT opreme još uvek siva zona medicine(VIDEO)
0

Zdravstvene posledice zračenje mobilnih telefona i ICT opreme još uvek siva zona medicine(VIDEO)

0
0

U organizaciji Danas konferens centra održana je panel diskusija “Informacione tehnologije i uticaj na zdravlje ljudi”. Po prvi put smo na ovu temu imali priliku da čujemo rezultate istraživanja i mišljenja eksperata iz obe sfere, naime telekomunikacija i medicine. Petar Kočović, profesor Fakulteta Union- Nikola Tesla i generalni menadžer Gigital Dreams i Zoran Radovanović, epidemiolog i univerzitetski profesor,  pokušali su da pojasne pojmove iz ove oblasti i predstave istraživanja i podatke kojima raspolažu.

“Kada su u pitanju telekomunikacije generalno, ono što treba da znamo jeste da se nalazimo u domenu elektromagnetnog spektra. Postoji devet vrsta elektromagnetnih talasa a treba obratiti pažnju samo na dve i treba biti svestan da nama oni stižu i sa sunca jer kad god se dogode ekspolizije na suncu ka nama dolazi povećana količina protona, elektrona, neutrona i x zračenja. Dakle, čovek i živi svet to moraju da istrpe.Kada je u pitanju tehnologija, ja bih skrenuo pažnju na radiotalase i mikrotalase. Radiotalase koriste radioaparati, tv aparati, mobilni telefoni svih kategorija i sve radio stanice. S druge strane, mikrotalase proizvode npr. mikrotalasne pećnice ali i telefoni kategorije 5G će u jednom delu,od 1-5 gigaherca koristiti mikrotalase. Upravo ti mikrotalasi su štetni pozdravlje ljudi a oni su svake sekunde oko nas.”, naveo je profesor Kočović.

Nadovezujući se na temu, profesor Radovanović je podsetio na činjenicu da je rak drugi po redu uzrok  smrtnosi u svetu a da zračenje u toj ukupnoj masi obolevanja i umiranja prema istraživanjima učestvuje sa oko dva posto što znači da se smatra da je svaki pedeseti oboleli od raka žrtva radijacije. Visokofrekventna zračenja su ustvari ta koja imaju poguban efekat a to su x ili rendgenski i gama zraci. “Pored tih protonskih, alfa i beta zraci su takođe štetni i povezuju se sa rakom. Od nejonizujućih zračenja, tu su ultraljubičasti zraci kojima smo svi izloženi putem sunca. To je ono što je putem nauke jasno ali ono što je još uvek u sivoj zoni znanja jeste uticaj dalekovoda kao prenosioca električne energije oko kojih su jaka magnetna polja a još uvek nepotpuno istražen jeste i uticaj radio-magnetnih frekventnih polja o kojima govorimo.”, izjavio je profesor Radovanović.

Na panelu se govorilo i o uticaju velikog broja WiFi rutera u stambenim zgradama a učesnici su pojasnili da se pri merenju ne gleda broj uređaja već se meri ukupna masa signala po metru kvadratnom i da je to ono što je bitno.

Jedan od zaključaka diskusije je bio da nikada u istoriji tehnološki napredak nije mogao da se zaustavi i da je teško i nezahvalno proceniti da li u međusobnom odnosu koristi i štete koju je donosio, više prevagne jedno ili drugo.

Video snimak cele konferencije možete pogledati na sledećem linku: